Genèveskolan – en nordisk folkhögskola

Geneve 2018-1-6

Ett gemensamt nordiskt utbildningsinitiativ – Ett internationellt utbyte – En gränslös upplevelse
Genèveskolan ger sina deltagare en unik möjlighet att träffa arbetsorganisationer från hela världen på the International Labor Organisation (ILO) konferens ILC i Genève. Skolan grundades 1931 och har sedan dess arbetat för att öka kunskapen om internationellt samarbete och globala förordningar samt för att främja fackföreningsverksamhet både nationellt och internationellt.
Det är en fantastisk möjlighet för unga, aktiva medlemmar från fackföreningar och folkrörelser i de nordiska länderna att lära sig förstå och nätverka i ett globalt sammanhang. Under kursens gång får deltagarna fördjupade insikter om fackets och folkrörelsers möjligheter att påverka i en globaliserad värld samt ökad kunskap om internationellt samarbete och internationella regelverk, ILO och andra internationella organisationer.
Vi är stolta över att erbjuda våra deltagare en unik möjlighet och att göra det för 85: e gången 2021.
Välkommen till Genèveskolan!
GS 2019 (18).JPG

Genèveskolan 2019 Foto: Marko Heinonen