Genèveskolan – en nordisk folkhögskola

Geneve 2018-1-6

  • Genèveskolan är en fyra veckor lång kurs om fackets och folkrörelsers möjligheter att påverka i en globaliserad värld.
  • Våra deltagare får en gedigen introduktion och möter sedan hela världens arbetsliv på FN-organet ILO:s konferens i Genève.
  • Utbildningen vänder sig till aktiva i fackföreningar och folkrörelser i alla nordiska länder.
”Der er en tid før [Geneveskolen] og en tid efter (…). Dit hoved bliver jo åbnet op, og pludselig kan man se det hele i en sammenhæng, pludselig går det op for en, at sådan var det. Også da vi kom hjem fra Geneveskolen. Man fylder så meget på i den måned, og meget af det kan man måske ikke lige umiddelbart forstå at kapere, men det er kommet ind jo, og efterfølgende så falder det på plads – nu kan jeg se det, nu forstår jeg det – det er jo fedt – det er en fed oplevelse!”
Vi som arbetar med Genèveskolan är förstås glada över att få sådana omdömen från våra gamla kursdeltagare. Vi vet att vi kan erbjuda en värdefull läroprocess med många dimensioner.

 

Välkommen till Genèveskolan!
GS 2019 (18).JPG

Genèveskolan 2019 Foto: Marko Heinonen