Nyheter

2019-04-17

Framtidsfrågor i fokus

Styrelsemöte och besök på konferens om framtidens arbete på Island – april 2019

Under ett par dagar i april befann sig styrelsen för Genèveskolan på Island för att hålla styrelsemöte och besöka den konferens som ILO tillsammans med Nordiska ministerrådet anordnade på temat ”Future of work”, vilka utmaningar och möjligheter finns för framtidens arbetsmarknad.

Onsdagens styrelsemöte diskuterade bland annat kursen 2019, upplägget både på årets förkurs på Runö och vistelsen i Genève. Det är fullspäckade program som väntar de 28 deltagarna från hela Norden. Dessutom inleddes en diskussion om skolans framtid. Som en aktör på en global scen är det viktigt att följa utvecklingen i omvärlden och då även se hur ens egen verksamhet kan utvecklas. I detta syfte lyftes diskussionen hur Genèveskolan ska fortsätta vara aktuell och relevant för både deltagarna och för den scen den verkar på. Det här är ett arbete som kommer att pågå ända fram till föreningens kommande stämma 2021.

Under torsdagen och fredagen anordnade ILO och Nordiska ministerrådet konferens. Temat för de två dagarna var framtidens arbetsmarknad. I olika föredrag, panelsamtal och rapporter presenterades utmaningar, och möjligheter, för arbetsmarknaden i allmänhet och den nordiska modellen i synnerhet. Återkommande lyftes vikten av att lära för, och genom, hela livet.

Bland annat pratade Guy Ryder, Director-General för ILO, om att frågan vems ansvar det är (arbetstagares, arbetsgivarens, politikens?) att arbetstagare fortsätter lära under sitt arbetsliv för de ska kunna ha en plats på den ständigt föränderliga arbetsmarknaden. Ryder talade också om vikten av att inom ILO kunna ta lärdomar av den nordiska modellen på arbetsmarknaden. Idéerna bakom och i synnerhet alla de goda praktiska exempel på att den nordiska modellen fungerar är bevis nog för dess värde menade han.

Konferensen fortsatte efter Guy Ryders inledning med presentation av forskningsrapporter och panelsamtal med deltagare från de nordiska länderna. Arbetstagare utan formella eller specialistkompetenser riskerar att förfördelas, eller i värsta fall slås ut, på arbetsmarknaden. Detta skapar då en klyfta bland arbetstagarna som riskerar att både generera och bidra till ökad polarisering och ökande orättvisor i samhället. Ytterligare utmaningar som målades upp är den missmatchning som idag finns på arbetsmarknaden, med arbetslösa arbetstagare som har kompetensen för de jobb som är lediga. Även i de här sammanhangen lyftes vikten av livslångt lärande och att detta är något som arbetsmarknadens parter måste jobba gemensamt med.

Genéveskolan deltog med ett informationsbord och det var glädjande att se att så många av skolans tidigare deltagare fanns på plats. Bl.a. isländska LOs ordförande Drífa Snædal som deltog i en paneldiskussion om förändringarna på arbetsmarknaden och hur dessa kan komma att påverka den nordiska modellen.

IMG_1004

På bilden från vänster: Garðar HIlmarssson – Vice chairman of Sameyki (Union of Puplic Servants) part of The Federation og State and Municipal Employees – student 2000, Dagný Aradóttir Pind – lawyer at The Federation og State and Municipal Employees – student 2016, Jakobína Þórðardóttir – Director of Sameyki – student 2008. Maríanna Traustadóttir – konsulent ASÍ (Icelandic confederation of Labour) – tidigare rektor, Öyvind Bergvik Johnsen – deltagare 2017, Kristina Mattsson – Utbildningschef TCO – tidigare rektor, Drífa Snædal – President of  ASÍ – deltagare 2017, Kamil Walicki – deltagare 2018, Peter Waldorff – International Konsulent FH (Danish Trade Union Confederation) tidigare rektor, Monica Widman Lundmark – Förbundssekreterare ABF – vice ordförande Genèveskolan, Sonja Ýr Þorbergsdóttir – Chairman of The Federation og State and Municipal Employees – student 2014, Eyrún Valsdóttir – chef för utbildningsavdelningen ASÌ , Magnús Norðdahl – Chefsjurist ASÌ – Styrelseledamot ILO och föreläsare på Genèveskolan.

Sammantaget var det några intensiva dagar i vackra Reykjavik där det var tydligt att framtidsfrågor måste stå i fokus både för organisationer och samhällen som vill vara rustade för, och driva, förändring i ett samhälle.

Detta bildspel kräver JavaScript.