Nyheter

2019-10-02

Genèveskolan 2019 tackar för sig, nu tar vi sikte på 2020

På Genèveskolans styrelsemöte 23 september i Helsingfors lämnades rapporter från både lärarlag och elevrepresentant från årets kurs. Generellt var omdömena goda från deltagarna något som inte minst speglades i att alla skulle rekommendera kursen till någon annan.
Totalt deltog 27 personer från Sverige, Norge, Island, Finland och Danmark. I april samlades hela gänget på Runö för att under fyra dagar ha en förkurs inför det stora äventyret i Genève i juni. Förkursen gästades av Magnus Nordahl, chefsjurist ASI Island och ledamot i ILO styrelse, Ellen Nygren, ombudsman LO i Sverige och ILO delegat samt Kamil Walicki, elevrepresentant Genèveskolan 2018.

Även om varje år av Genèveskolan är speciellt stod 2019 ut lite särskilt då ILO firade sitt 100-årsjubileum med pompa och ståt. För att hedra ILOs trepartsarbete på den internationella arenan, vårt nordiska samarbete passade Genèveskolan på att överlämna en gåva till ILOs generalsekreterare, Guy Ryder. Guy Ryder har under många år deltagit inom den internationella fackföreningsrörelsen och värnat partssamarbetet. Han har också följt utvecklingen av vår nordiska modell med intresse och engagemang. Han är väl bekant med Olof Palme och då passade det bra med en gåva till Olof Palmes internationella center som jobbar för fred, demokrati och mänskliga rättigheter.

Runt 6000, delegater, deltagare och gäster deltog under konferensen i juni, med talare som Angela Merkel, Emmanuel Macron och Stefan Löfven. Fyra kommittéer jobbade parallellt (Committee on the Application of Standars, Committee of Whole, Violence and Harassment at Work och Centennial Conference)  och årets deltagare på Genèveskolan följde dessa genom egna arbetsgrupper. Under konferensen deltagarna bland annat bevittna beslutet om den historiska konventionen 190 mot våld och trakasserier i arbetslivet.

Utöver arbetet med att följa kommittéerna gästades också Genèveskolan av föreläsare från ACTRAV och representanter från International Domestic Workers Federation och Women in Informal Emplyment: Globalizing and Organizing.

Geneveskolan och ILO/ACTRAV har under många år byggt upp starka band mellan varandra. Ett exempel på det är att skolans deltagare vid varje år under ILOs arbetskonferens för besök av både Guy Ryder, generalsekreterare, ILO och Marie Helena Andre, direktör ACTRAV. Dessa möten uppskattas väldigt mycket av deltagarna och vi vet att både Guy och Maria Helena gärna vill träffa skolan för att diskutera aktuella frågor som står på arbetskonferensens dagordning.

De 27 deltagarna från 2019 tar med sig minnen för livet och nu är det dags att söka till 2020 års kurs!

 

Micke och Guy ILO 100 år

Rektor Mikael Nilsson överlämnar en 100-årsgåva till Guy Ryder, ILOs generalsekreterare

 

2019-04-17

Framtidsfrågor i fokus

Styrelsemöte och besök på konferens om framtidens arbete på Island – april 2019

Under ett par dagar i april befann sig styrelsen för Genèveskolan på Island för att hålla styrelsemöte och besöka den konferens som ILO tillsammans med Nordiska ministerrådet anordnade på temat ”Future of work”, vilka utmaningar och möjligheter finns för framtidens arbetsmarknad.

Onsdagens styrelsemöte diskuterade bland annat kursen 2019, upplägget både på årets förkurs på Runö och vistelsen i Genève. Det är fullspäckade program som väntar de 28 deltagarna från hela Norden. Dessutom inleddes en diskussion om skolans framtid. Som en aktör på en global scen är det viktigt att följa utvecklingen i omvärlden och då även se hur ens egen verksamhet kan utvecklas. I detta syfte lyftes diskussionen hur Genèveskolan ska fortsätta vara aktuell och relevant för både deltagarna och för den scen den verkar på. Det här är ett arbete som kommer att pågå ända fram till föreningens kommande stämma 2021.

Under torsdagen och fredagen anordnade ILO och Nordiska ministerrådet konferens. Temat för de två dagarna var framtidens arbetsmarknad. I olika föredrag, panelsamtal och rapporter presenterades utmaningar, och möjligheter, för arbetsmarknaden i allmänhet och den nordiska modellen i synnerhet. Återkommande lyftes vikten av att lära för, och genom, hela livet.

Bland annat pratade Guy Ryder, Director-General för ILO, om att frågan vems ansvar det är (arbetstagares, arbetsgivarens, politikens?) att arbetstagare fortsätter lära under sitt arbetsliv för de ska kunna ha en plats på den ständigt föränderliga arbetsmarknaden. Ryder talade också om vikten av att inom ILO kunna ta lärdomar av den nordiska modellen på arbetsmarknaden. Idéerna bakom och i synnerhet alla de goda praktiska exempel på att den nordiska modellen fungerar är bevis nog för dess värde menade han.

Konferensen fortsatte efter Guy Ryders inledning med presentation av forskningsrapporter och panelsamtal med deltagare från de nordiska länderna. Arbetstagare utan formella eller specialistkompetenser riskerar att förfördelas, eller i värsta fall slås ut, på arbetsmarknaden. Detta skapar då en klyfta bland arbetstagarna som riskerar att både generera och bidra till ökad polarisering och ökande orättvisor i samhället. Ytterligare utmaningar som målades upp är den missmatchning som idag finns på arbetsmarknaden, med arbetslösa arbetstagare som har kompetensen för de jobb som är lediga. Även i de här sammanhangen lyftes vikten av livslångt lärande och att detta är något som arbetsmarknadens parter måste jobba gemensamt med.

Genéveskolan deltog med ett informationsbord och det var glädjande att se att så många av skolans tidigare deltagare fanns på plats. Bl.a. isländska LOs ordförande Drífa Snædal som deltog i en paneldiskussion om förändringarna på arbetsmarknaden och hur dessa kan komma att påverka den nordiska modellen.

IMG_1004

På bilden från vänster: Garðar HIlmarssson – Vice chairman of Sameyki (Union of Puplic Servants) part of The Federation og State and Municipal Employees – student 2000, Dagný Aradóttir Pind – lawyer at The Federation og State and Municipal Employees – student 2016, Jakobína Þórðardóttir – Director of Sameyki – student 2008. Maríanna Traustadóttir – konsulent ASÍ (Icelandic confederation of Labour) – tidigare rektor, Öyvind Bergvik Johnsen – deltagare 2017, Kristina Mattsson – Utbildningschef TCO – tidigare rektor, Drífa Snædal – President of  ASÍ – deltagare 2017, Kamil Walicki – deltagare 2018, Peter Waldorff – International Konsulent FH (Danish Trade Union Confederation) tidigare rektor, Monica Widman Lundmark – Förbundssekreterare ABF – vice ordförande Genèveskolan, Sonja Ýr Þorbergsdóttir – Chairman of The Federation og State and Municipal Employees – student 2014, Eyrún Valsdóttir – chef för utbildningsavdelningen ASÌ , Magnús Norðdahl – Chefsjurist ASÌ – Styrelseledamot ILO och föreläsare på Genèveskolan.

Sammantaget var det några intensiva dagar i vackra Reykjavik där det var tydligt att framtidsfrågor måste stå i fokus både för organisationer och samhällen som vill vara rustade för, och driva, förändring i ett samhälle.

Detta bildspel kräver JavaScript.