Bra att veta

Pass

Se till att du har ett giltigt pass. Det behöver du ta med redan till förkursen i Sverige för att skolan ska kunna hantera din anmälan till ILO-konferensen.

Försäkringar  och vård

Tag kontakt med din sändande organisation och klargör vilket försäkringsskydd de tillhandahåller under ditt deltagande på Genèveskolan. Kontrollera noggrant att din hemförsäkring eller motsvarande täcker eventuella andra kostnader som kan uppstå.

Kom också ihåg att ta med ditt Europeiska Sjukförsäkringskort. Med det här kortet får du vård på samma villkor som lokalinvånarna om du blir sjuk utomlands.

Om du behöver besöka läkare eller köpa medicin får du själv betala för det under kursen för att efteråt få ut eventuell ersättning från Försäkringskassan. Läkare och sjuksköterska finns i ILO- och FN-huset Palais de Nations. Glöm ej att ta med medicin som du behöver.

Pengar/valuta

Det är bra om du har växlat in valuta i hemlandet för de första dagarna i Schweiz. Valutan i Schweiz heter Schweizerfranc (CHF). Även Euro är användbart vid besök i Frankrike som ju ligger väldigt nära Genève. Visa- och Mastercard är användbara och fungerar i de schweiziska bankautomaterna.

Eluttag och adapter

Eluttagen är generellt samma som i Norden för stickkontakter. Jordade kontakter kräver dock adapter.

Kost och logi

I kursen ingår helpension endast under förkursen på Runö.

Under vistelsen i Genève serveras enklare “continental” frukost på hotellet, övriga måltider ordnar man själv. Du bör räkna med en självkostnad för mat på ca 50CH/dag om du blandar enklare restaurangbesök med egen matlagning. Det finns restaurang i ILO-byggnaden och i FN-huset Palais des Nations. Det finns också gott om restauranger i olika prisklasser i närheten av hotellet.

Under förkursen på Runö får deltagarna eget rum och under hela perioden i Schweiz kommer deltagarna att dela rum med en kurskamrat. Denna rumskamrat väljer man själv men personen ska vara från ett annat nordiskt land och tillhöra en annan projektgrupp. Utvärderingar efter kursens slut har visat att de flesta uppskattar arrangemanget. Utbytet av kurstiden blir större, både språkligt och kulturellt.

I Genève sker inkvarteringen i dubbelrum på Hotels Drake & Longchamp, som är beläget i en mångkulturell del av stadskärnan. Det är gångavstånd både till centralstationen Cornavin och till strandpromenaden. Standarden motsvarar ett två- till trestjärnigt hotell i Norden. Rummen är försedda med dusch, wc samt pentry (litet kök med kylskåp, kokplatta och köksutrustning). Köksutrustningen består av en kastrull, en stekpanna, tallrikar, glas samt bestick. Det finns hårfön. Disk sköter man själv. Mindre plagg kan tvättas på hotellrummet och det finns tvätteri med myntautomater i närheten av hotellet.

Klädsel

Schweiz är ett betydligt mer strikt land än de nordiska länderna vad gäller klädsel under arbetstid. ”Vårdad kontorsklädsel” är en lämplig nivå under officiell kurstid och deltagarna förväntas uppfylla detta. Det innebär som tumregel kavaj eller motsvarande både för män och kvinnor. Du ska självklart känna dig bekväm med vad du har på dig men tänk på att du företräder både skolan och din sändande organisation på plats. Vardagsklädsel med jeans eller liknande är inte passande på arbetstid i FN-sammanhang.

Överlag kan vädret i Genève variera mycket, precis som i Norden. Paraply är bra att ha med, så även baddräkt. Det kan vara värmebölja men också väder som under en regnig nordisk sommar.

Presenter

I Genèveskolan ingår ett antal föreläsningar och möten. Då brukar deltagarna turas om med att först inleda och till slut tacka föredragshållaren genom att överräcka en liten present, något som symboliserar det egna landet eller den egna organisationen.

När det blir din tur att tacka föreläsare är det fint om du har en gåva. Det kan vara en god idé att höra med den egna organisationen om de har några presenter du kan få ta med. Ni kan också samråda i de nationella grupperna om detta.

Arbetsrum, arbetsredskap och datorutrustning

Under vistelsen i Genève kommer utrustning och utrymmen för social samvaro inte att motsvara det man är van vid från t.ex. kursgårdar i de nordiska länderna. Det ställer krav på förmåga till anpassning.

Skolan har tillträde till en lokal i ILO-byggningen under vissa tider, vilka framgår av programmet. Det är samma lokal som Genèveskolans gästföreläsningar hålls i. Internetuppkoppling finns i såväl ILO- som i FN-byggnaden. Det går inte att ta för givet att den fungerar felfritt eller ger tillgång till t.ex. sociala medier.

I kursens slutskede ska rapporterna färdigställas och skolan ordnar då en extern kurslokal.

Diskriminering

Alla har rätt till lika behandling oavsett t.ex. kön, ålder, etnisk eller nationell tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller sjukdom. Du ska i din roll som deltagare agera professionellt och inte otillbörligt särbehandla någon på dessa eller jämförbara grunder. Detsamma gäller givetvis hur du själv blir bemött.

Utvärdering

Under kursens gång sker löpande utvärdering av både den individuella inlärningsprocessen och projektgruppens inlärningsprocess. Kursens totala utvärdering kommer att ske efter kursens slut.

Etisk policy för Nordiska folkhögskolan i Genève

Skolans utåtriktade verksamhet är den årliga kursen. Vi är måna om att bibehålla skolans goda rykte och de kontakter med olika internationella organisationer som har etablerats under många år.

Du som deltagare spelar en viktig roll i egenskap av representant både för din sändande organisation och Genèveskola.

En plats på utbildningen är eftertraktad och det går inte att avbryta eller göra uppehåll i kursen för att fullgöra något annat. Du kan inte resa hem före kursens slut, eller i större omfattning sköta andra uppdrag eller arbete på distans. Om mycket starka skäl föreligger att kringgå detta ska tillstånd fås både av rektor och sändande organisation.

Var noga med att visa respekt och solidaritet med dina kurskamrater, med lärarlaget och gästföreläsare genom att passa tider för lektioner, föreläsningar och måltider.

Alhoholintag ska vara måttligt både under t.ex. mottagningar kopplade till skolan och på fritiden. Bruk av narkotikaklassade preparat är givetvis förbjudet.

Skulle du som deltagare på något sätt agera olämpligt i strid med vår etiska policy kan kursen komma att avslutas i förtid för dig efter beslut av skolans ledning.